s'LexÓnd(e)rsmaindl s'Kr˙mpn - s'GÓigherlan Haus s'TÝschlars - I˛cca Haus dr'Idan - Spussn Haus / Stol s'M˛ttas └nghile Haus SchÓnderlan Haus SchÓnderlan Stol [umgebaut] Kreuz Brunn

Cottern [Kottrn]

legenda

ZurŘck zum Weilerbeschreibung

Folgender Weiler

Vorhergehender Weiler